Als een kind zich moeilijk kan concentreren, onrustig is en/of soms heftige emoties heeft, kan dat wijzen op ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD is een aandachtstekortstoornis, die samen kan gaan met hyperactieve en impulsieve gedragingen. Met impulsief gedrag wordt “eerst doen, dan denken” bedoeld. Prikkels van buitenaf (zoals geluiden en beweging in de omgeving) en prikkels van binnenuit (zoals de eigen gedachten van het kind) worden dan intenser ervaren. Het kind kan zich niet lang concentreren en richten op iets (bijvoorbeeld een taakje op school). Dit kan het kind o.a. onzeker maken, leiden tot boosheid en/of dat het kind zich terug wil trekken. De gedragingen die horen bij ADHD kunnen per leeftijdsfase anders zichtbaar zijn.

Aandacht- en concentratieproblemen hoeven niet altijd het gevolg te zijn van ADHD. Zorgvuldige diagnostiek is belangrijk om de juiste oorzaak te achterhalen met een passende behandelvorm.

Meer informatie vindt u hier.

Heeft u vragen? Neem contact op met De Kinderkliniek.

Neem contact op

Actueel

#nieuws
Wintertijd start in de nacht van zaterdag 30 oktober naar zondag 31 oktober
#nieuws
De Muziekids studio is tijdelijk dicht op maandag en donderdag

Echt lekker, die appels in De Kinderkliniek!

Weet je dat er altijd appels zijn in De Kinderkliniek, heerlijk, ik eet er altijd eentje op de terugweg naar huis.

Lang leve de Muziekids studio!

Als ik naar de KinderGGZ ga, loop ik ook altijd even naar de Muziekids studio, want daar mag ik altijd muziek maken. Ik mag ook DJ zijn. Best cool toch?