Na ontvangst van de verwijzing vindt een telefonische screening plaats. Met een gedragsdeskundige bespreekt u uw zorgen over het functioneren van uw kind. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt of De KinderGGZ u de juiste hulp kan bieden. Bij aanname wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een intakegesprek. Hiervoor geldt enige wachttijd, maar daarna zal het traject van intake, diagnose en behandeling zo snel mogelijk achter elkaar plaatsvinden.

De eerste afspraak binnen De KinderGGZ start met een intakegesprek met u en uw kind. Meestal vindt aanvullend psychologisch onderzoek plaats om beter zicht te krijgen op het functioneren van uw kind. Het testmateriaal is afgestemd op het niveau en de leeftijd van uw kind. Er wordt altijd besproken hoe lang het onderzoek duurt en hoe vaak uw kind daarvoor moet komen. De meeste kinderen hebben plezier in het psychologisch onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens met u en/of uw kind besproken en er wordt een passend behandelplan opgesteld. Indien nodig worden, met instemming van u en uw kind, andere betrokken partijen in het behandelplan opgenomen.

Een behandeling kan bestaan uit gesprekken met het kind zelf, gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s), gezinsgesprekken of een combinatie daarvan. Bij kinderen onder de 16 jaar worden ouder(s)/verzorger(s) altijd nauw bij de behandeling betrokken. Een behandeling duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Er zijn verschillende behandelmethoden:

  • Cognitieve gedragstherapie (www.vgct.nl/zorgprofessionals)
  • Traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR, www.emdrkindenjeugd.nl)
  • Medicamentueze behandeling, in samenwerking met de kinderarts
  • Gezinstherapie
  • Ouder-kind behandeling (Floorplay)
  • Psychotherapie
  • Psycho-educatie
  • Speltherapie
  • Groepstherapie

Kosten?
Hulp bij De KinderGGZ wordt voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar vergoed door de gemeente. Er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage. Wel is het een vereiste dat De KinderGGZ een afspraak heeft met de gemeente waar uw kind woont. De KinderGGZ heeft een overeenkomst afgesloten met de gemeente Almere voor patiënten onder de 18 jaar. Voor specifieke hulpvragen kunnen kinderen en jongeren, ingeschreven in deze gemeente, op verwijzing bij De KinderGGZ terecht. Patiënten uit een andere woonplaats kunnen zelf met hun eigen gemeente contact opnemen om vooraf de mogelijkheden te bespreken en toestemming te vragen voor diagnostiek en behandeling bij De KinderGGZ in Almere.

Toestemming
Voor het verrichten van onderzoek en/of behandeling bij kinderen onder de 12 jaar is wettelijk vastgelegd dat toestemming van beide biologische, gezaghebbende ouders nodig is. Als het ouderschap wettelijk anders is vastgelegd (bijvoorbeeld alleenrecht, co-ouderschap, voogd, gezinsvoogd, enzovoort) wordt om een kopie van het bewijs hiervan gevraagd. Dit bewijs is nodig voordat gestart kan worden. Aan kinderen van 12 tot 16 jaar wordt naast de toestemming van ouders, die van het kind zelf gevraagd. Boven de 16 jaar is alleen toestemming van de jongere vereist. Voordat gestart kan worden met de zorgverlening is het noodzakelijk dat de benodigde toestemming rond is.