Door jongeren, voor jongeren! 

De jongerenraad is de cliëntenraad van De Kinderkliniek. Dat betekent dat wij namens de patiënten kijken naar de zorg die in De Kinderkliniek wordt geboden. De mening van de jongerenraad is dus belangrijk voor alle kinderen die De Kinderkliniek bezoeken.

De jongerenraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 12 personen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Er wordt regelmatig vergaderd, met elkaar, maar ook 2 keer per jaar met de directie van De Kinderkliniek. Er worden plannen gemaakt om het zo leuk mogelijk te maken in De Kinderkliniek en ook verbeterpunten besproken.

Maar wij kunnen het niet alleen, we hebben jullie nodig. Heb jij opmerkingen, ideeën of wil jij een ervaring met ons delen? Geef het aan ons door! Je kunt ons mailen op dit adres: jongerenraad@dekinderkliniek.nl

We vinden het leuk als jij ons mailt!

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is het verplicht dat bezoekers van instellingen in de gezondheids- en welzijnszorg inspraak hebben door middel van een cliëntenraad.