De Kinderkliniek en de KinderGGZ streven ernaar om in een veilige omgeving en cultuur, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, waarbij de kans op eventuele schade tot een minimum wordt beperkt.

Kwaliteit betekent voor De Kinderkliniek en de KinderGGZ : klantgericht, efficiënt, effectief, flexibel, veilig en tijdig. Zij wil voortdurend alert zijn op mogelijkheden tot verbetering om nog beter aan de wensen van klanten te kunnen voldoen. Kwaliteit en veiligheid zijn voor De Kinderkliniek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Veiligheid betekent voor De Kinderkliniek en de KinderGGZ : Een cultuur waarin medewerkers en patiënten met ouder(s)/ verzorger(s) zich op hun gemak en veilig voelen en kunnen rekenen op de meest optimale zorg die aansluit op diens wensen. De optimale zorg wordt verleend door deskundige en gekwalificeerde medewerkers en in de behandeling wordt gebruik gemaakt van de laatste inzichten en de middelen/ instrumenten ondersteunend aan de behandeling voldoen aan intern en extern opgelegde eisen.

De kwaliteit en veiligheid wordt geborgd, naast het bestaan van protocollen en opleidingen/ cursussen, met inzet van verschillende instrumenten. Deze zijn in staat om retrospectief voorvallen, bijwerkingen, complicaties, meldingen, verbetermeldingen en klachten te analyseren. Tevens worden prospectief risicovolle processen geanalyseerd door o.a. prospectieve risicoanalyses. Door het volgen van scholing worden medewerkers in staat gesteld om te voldoen aan de meest actuele inzichten op gebied van medisch inhoudelijke onderwerpen, onderwerpen die de directe patiëntenzorg raken en worden zij in staat gesteld zich verder te ontwikkelen.

De directie en medewerkers hebben een belangrijke functie in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid. Ook de patiënt wordt hierin actief betrokken. Het kwaliteit en veiligheidssysteem wordt jaarlijks formeel door de directie beoordeeld waarbij de uitkomsten worden opgenomen in de directiebeoordeling. De Kinderkliniek draagt sinds 2012 het ZKN keurmerk. Een keurmerk dat is ontwikkeld door branchevereniging ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), en op basis van de criteria van dit keurmerk wordt De Kinderkliniek jaarlijks getoetst door een onafhankelijke certificeringsinstantie, KIWA. Dit keurmerk staat voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, voor persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

Uw mening is waardevol

Heeft u een tip of suggestie om De Kinderkliniek en de KinderGGZ te verbeteren? Laat het ons weten via laathetonsweten@dekinderkliniek.nl. Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Dat kan via één van de formulieren op de Complimenten en Klachten pagina van deze website.