Indien er sprake is van (het vermoeden van) seksueel misbruik kan de KinderGGZ in de verwerking hiervan een rol spelen. Indien er een aangifte loopt bij de politie, dient dit traject eerst (grotendeels) doorlopen te zijn alvorens een traject bij DeKinderGGZ gestart kan worden. De trajecten bij DeKinderGGZ richten zich niet op waarheidsbevinding, die rol is toegelegd aan de politie.

Na verwijzing vindt een telefonische screening plaats en zal, indien de vraag passend is bij DeKinderGGZ, een intake ingepland worden. Gedurende de diagnostische fase maken we een inschatting van de ernst van de klachten en het effect van het misbruik op de ontwikkeling van het kind of de jongere. We kijken hierbij tevens of de aangemelde patiënt in bredere zin nog meer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt. Ook worden de sterke kanten van een kind en zijn of haar systeem verder in kaart gebracht. Er wordt gedurende deze diagnostiek fase zowel gesproken met de ouders als met het kind. Na afloop van deze diagnostiek fase worden, gedurende een adviesgesprek, de bevindingen teruggegeven en de adviezen voor behandeling besproken. Diverse behandelvormen kunnen ingezet worden. Te denken aan traumabehandeling, ouderbegeleiding, versterken van coping vaardigheden, verminderen van angstklachten etc.

Kijk voor informatie ook op de website van het Centrum Seksueel Geweld https://centrumseksueelgeweld.nl/

Heeft u vragen? Neem contact op met De Kinderkliniek.

Neem contact op

Actueel

#nieuws
Eerste Almere Land Art Rally voor DeKinderkliniek groot succes
#nieuws
Aanvalluh Kids gestart– Plezier, gezondheid en verbinding in Almere

Echt lekker, die appels in De Kinderkliniek!

Weet je dat er altijd appels zijn in De Kinderkliniek, heerlijk, ik eet er altijd eentje op de terugweg naar huis.

Lang leve de Muziekids studio!

Als ik naar de KinderGGZ ga, loop ik ook altijd even naar de Muziekids studio, want daar mag ik altijd muziek maken. Ik mag ook DJ zijn. Best cool toch?