DeKinderGGZ biedt ook specialistische zorg aan jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouders/verzorgers. Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders/verzorgers en het (zeer) jonge kind. De ontwikkeling van een kind kan onder druk komen te staan door bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, trauma en (ontwikkelings-) psychopathologie bij ouder/verzorger of kind. De essentie van IMH ligt in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. Infant Mental Health (IMH) heeft oog voor het samenspel tussen omgeving, biologische factoren en de ouder-kind relatie. De kwaliteit van de ouder-kindrelatie is van invloed op de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind, waardoor deze relatie een belangrijk onderdeel is van onze systemische benadering. Het zo vroeg mogelijk inzetten van interventies beperkt de ernst van de problematiek bij het opgroeiende kind en hiermee trachten we stoornissen op latere leeftijd te voorkomen.

Onze zorg is gericht op de problematiek van het jonge kind en richt zich op de volgende ontwikkelingsstoornissen:

– Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ ADD)

– Autisme spectrum stoornissen 

– Angststoornissen 

– Hechtingsstoornissen 

– Slaapstoornissen als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis 

– Eetstoornissen 

– Gedragsstoornissen 

– Emotieregulatie-, impulsbeheersingsstoornissen 

– Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek 

Binnen ons behandelaanbod wordt afhankelijk van de hulpvraag en problematiek de best passende interventies geboden. Deze kunnen plaatsvinden op de polikliniek van DeKinderGGZ of op onze nieuwe dagbehandeling Magnolia

Magnolia is de gespecialiseerde dagbehandeling voor 0 tot en met 4 jaar, die aansluit bij de bestaande IMH poli. 

Omroep Flevoland is bij ons langs geweest om te praten over onze nieuwe plannen, zie het nieuwsitem op hun site:  https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/227431/unieke-behandeling-voor-allerkleinsten-in-kinderkliniek

Heeft u vragen? Neem contact op met De Kinderkliniek.

Neem contact op

Actueel

#nieuws
Eerste Almere Land Art Rally voor DeKinderkliniek groot succes
#nieuws
Aanvalluh Kids gestart– Plezier, gezondheid en verbinding in Almere

Echt lekker, die appels in De Kinderkliniek!

Weet je dat er altijd appels zijn in De Kinderkliniek, heerlijk, ik eet er altijd eentje op de terugweg naar huis.

Lang leve de Muziekids studio!

Als ik naar de KinderGGZ ga, loop ik ook altijd even naar de Muziekids studio, want daar mag ik altijd muziek maken. Ik mag ook DJ zijn. Best cool toch?