Sinds 2015 heeft De Kinderkliniek een ontwikkelingsproject in Sri Lanka opgestart in samenwerking met de kinderartsen van het kinderziekenhuis en de endocrinoloog van het Kandy Hospital in Sri Lanka.

Het ontwikkelingsproject is ontstaan vanuit de behoefte iets te willen en kunnen betekenen voor kinderen die medische behandeling, zorg en begeleiding in mindere of onvoldoende mate ontvangen. Met inzet van mensen, middelen, tijd, activiteiten en expertise wil De Kinderkliniek een bijdrage leveren aan lokale medische hulpvragen.

Het ontwikkelingsproject

De Kinderkliniek in Sri Lanka is een uniek ontwikkelingsproject. Door medewerkers wordt op vrijwillige basis een bijdrage geleverd aan lokale praktische en medische hulpvragen voor arme en kwetsbare kinderen met diabetes in Sri Lanka.

Twee keer per jaar reizen collega’s uit verschillende disciplines, geheel in eigen tijd 1 á 2 weken naar Sri Lanka af, om mee te helpen de zorg voor kinderen en jongeren met diabetes te verbeteren. In voorbereiding op deze reis worden oproepen gedaan voor hulpmiddelen, die meegenomen worden. Daarnaast worden sponsoracties gehouden, zodat in Sri Lanka materiaal gekocht kan worden om de kinderen te voorzien van een eigen bloedglucosemeter, strips om de bloedglucosewaarden te meten en naaldjes om de insuline te spuiten.

Die zorg verschilt dag en nacht met onze zorg hier in Nederland. De 2 artsen in het kinderziekenhuis werken zich 3 slagen in de rondte in hun kleine kamertje waar soms 14 mensen tegelijk aanwezig zijn. Er is geen diabetesverpleegkundige, de hulpmiddelen worden niet vergoed (dus moeten ze zelf kopen) en er komen materialen tekort. Kinderen kunnen vaak niet meten doordat ze geen eigen meter hebben en doen dagenlang met lange naaldjes. Samen met de artsen uit Sri Lanka organiseren we 2x per jaar voorlichtingsdagen. De kinderen en hun ouders moeten soms 5 uur reizen om in het ziekenhuis te komen. In een bomvolle aula vertellen we wat diabetes is, leren we hoe je glucose moet meten, waar ze moeten spuiten en kunnen kinderen een prik- of spuitdiploma halen. Het zijn geweldige dagen. Kinderen en ouders intens dankbaar. En trotse, dankbare dokters….. dat hun kinderen educatie en materialen krijgen. Naast de educatiedagen voor kinderen en ouders, trainen we ook medisch personeel. Én we bezoeken scholen, en geven daar voorlichting en workshops”. Ineke Bosch

Oktober 2019:
De afgelopen maanden heeft de boekenkast weer in de grote wachtkamer gestaan én hebben we samen met het lunchcafé ruim €2000,- opgehaald. Wat een geweldig bedrag, daarmee kunnen we heel veel kinderen in Sri Lanka blij maken met nieuw diabetesmateriaal. 

Véél dank aan alle mensen die hebben gedoneerd én aan de collega’s en koks van het Flevoziekenhuis die heerlijk eten hebben klaargemaakt. Ineke, Dianne en Bianca zullen op Werelddiabetesdag in Sri Lanka het materiaal weer verdelen onder de kinderen. 

2020: door Corona zijn de geplande reizen dit jaar vervallen, we hopen in 2021 weer verder te kunnen met dit project. 

2021: door Corona is ook dit jaar de geplande reis voor de zomer niet doorgegaan. Het ontwikkelingsproject voor kinderen is in aangepaste stijl wel doorgegaan. We hebben de ingezamelde materialen én een groot bedrag over kunnen maken naar het kinderziekenhuis zodat daar glucosemeters en stripjes zijn gekocht. Zo kan de hulp gewoon doorgaan. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en daarvoor danken wij iedereen die materialen heeft gebracht en geld heeft gedoneerd.